Golf Campus 2018

  Dagens tekniska utveckling generellt påverkar också golf. Allt fler förlitar sig på GPS-mätare för avstånd och val av klubba på banan. Och fler och fler använder olika digitala verktyg för att själva analysera sin sving. Men hur ska man använda all denna information på ett konstruktivt sätt? Få är de som utan hjälp av en professionell tränare kan utveckla sin golf på riktigt.

  Digitalisering av golfbanan

  Vi har under flera år följt utvecklingen av nya metoder för att analysera och utveckla golfsvingen och har sett en kombination av tekniska hjälpmedel och i vissa fall en smått revolutionerande utveckling av modeller för att utveckla en personligt anpassad sving. Det bästa exemplet är nog BioSwingDynamics (se nedan).

  Vi följer och fokuserar detta år på den fortsatta utvecklingen av digitala verktyg kopplade till spel på golfbanan och hur detta kommer att förändra inte bara relationen mellan spel och träning, men även hur man lägger upp spelstrategier.

  Och vi ser hur golfbanor tar initiativ för att både marknadsföra sina banor och för att med digitala verktyg effektivisera driften på banan.

  En ny tid för golfbanor?

  Vi ser en polarisering där några aktörer erbjuder ”medlemskap” med spel på flera banor och där klubbkänslan urholkas och golfbanorna är idrottsanläggningar under stordrift, med fokus på hög beläggning till låg kostnad för en enskild rond och med ett minimum av kompletterande tjänster såsom Pro, Shop och restaurang.

  Men vi ser också golfklubbar som arbetar aktivt för att skapa en bättre upplevelse och tar ansvar för sina medlemmars krav och behov och istället utvecklar många nya kompletterande tjänster.

  Driving ranges på klubbarna får bättre bollar, infravärme och tak för kalla och blöta dagar Tekniska hjälpmedel för att mäta avstånd, bättre målområden, ja listan kan göras lång.

  Och vi ser en utveckling av att klubbarna själva tar initiativ för att presentera sin bana på elektronisk väg.

  Träningstrender

  En tidigare redovisad trend är att anpassa svingen efter de individuella fysiska förutsättningarna och bygga på den sving man redan har genom att göra mindre korrigeringar, istället för att bygga upp en ideal sving från grunden.

  Vi ser en kommande trend där fokus på teknik flyttas till hur man använder sin teknik och spelsinne på golfbanan. Men i vilken utsträckning kan elektroniska hjälpmedel stödja spel på banan utan att ta fokus ifrån själva spelet?

  Golfbaneguider

  Avståndsmarkeringar på banan har kompletterats av GPS-mätare som ger exakta avstånd från vilken position som helst och nu ser vi en utveckling där golfhålen kan presenteras i 3D genom sk. fly-overs och från tee ge helt nya möjligheter att också utveckla olika spelstrategier.

  Men för att detta ska fungera måste golfklubbar aktivt engagera sig i arbetet att utveckla sina guider och att kontinuerligt uppdatera dem.

  Hot Online

  Kolla dessa youtube-klipp från några av de hetaste aktörerna just nu.

  Svingmodell

  Fly over