De flesta är överens om att en grundläggande god fysik och allmän styrketräning är det mest effektiva för en bra, stabil och kraftfull sving. Men, det kan finnas svaga kroppsdelar hos en i övrigt vältränad golfare (såväl som hos otränade naturligtvis).

För dessa kan det vara bra med specifika övningar, för rehab, för prehab (undvika framtida skador) och för att undvika och korrigera svingfel som uppstår till följd av dessa svagheter. Orientera dig gärna under rubrikerna ovan och som alltid, det bästa är om man kan få professionell hjälp av sin Pro och/eller en fystränare.